KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni ning selle protokollidega ühinemise seadus

Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni ning selle protokollidega ühinemise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II 2000, 4, 25

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  07.02.2000 otsus nr 726

  Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni ning selle protokollidega ühinemise seadus

  Vastu võetud 19.01.2000

  (õ) 11.06.09 15:10

  § 1.    Ühineda juurdelisatud piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooniga, mis on koostatud 1979. aasta 13. novembril Genfis.

  § 2.    Ühineda juurdelisatud piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolliga väävli heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähemalt 30-protsendilise vähendamise kohta, mis on koostatud 1985. aasta 8. juulil Helsingis.

  § 3.    Ühineda juurdelisatud piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolliga lämmastikoksiidide heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähendamise kohta, mis on koostatud 1988. aasta 31. oktoobril Sofias.

  § 4. 

    (1) Ühineda juurdelisatud piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolliga lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähendamise kohta, mis on koostatud 1991. aasta 18. novembril Genfis.

    (2) Ühinemisel teatada, et vastavalt piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolli lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähendamise kohta artikli 2 lõike 2 punktile a valis Eesti Vabariik oma siseriikliku lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse vähendamise vähemalt 30 protsendi võrra 1999. aasta 31. detsembriks, võttes aluseks 1990. aasta taseme.

  Riigikogu esimees    Toomas SAVI


  Õiend
  Akt tehniliselt korrastatud, juurdelisatud konventsioon ja protokollid asendatud seostega.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json