Teksti suurus:

Raskeveokimaksu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 23, 135

Raskeveokimaksu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. veebruari 2003. a otsusega nr 373

Raskeveokimaksu seaduse (RT I 2000, 81, 515; 2002, 110, 655) §-s 13 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis asendatakse aastaarv «2003» aastaarvuga «2004»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva seadusega kehtestatavat raskeveokimaksu rakendatakse alates 2004. aasta 1. jaanuarist.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json