Teksti suurus:

Telekommunikatsiooniseaduse §-ga 108^1 täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 23, 136

Telekommunikatsiooniseaduse §-ga 108^1 täiendamise seadus

Vastu võetud 11.02.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. veebruari 2003. a otsusega nr 374

Telekommunikatsiooniseadust (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580) täiendatakse §-ga 1081 järgmises sõnastuses:

« § 1081. Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa väljastamine

(1) Sideamet väljastab neli kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu ( Universal Mobile Telecommunication System – UMTS) tehnilist luba tähtajaga 10 aastat koos üleriigilise kasutuspiirkonnaga raadiosaateseadme paigaldamise loa ja vastava raadiosageduskanali reserveerimisega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa väljastamine toimub kahes etapis:
1) otsepakkumine ühekordse loatasuga 70 miljonit krooni Eestis tegevusluba omavale mobiiltelefonivõrgu operaatorile, kes on opereerinud üleriigilist teise põlvkonna (Global System for Mobile Communication – GSM) mobiiltelefonivõrku vähemalt kaks aastat;
2) avalik konkurss esimeses etapis väljastamata lubadele alghinnaga 70 miljonit krooni luba.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa tingimusteks on:
1) kohustus käitada tehnilise loa väljastamisest hiljemalt seitsmendal aastal vähemalt 30 protsenti Eesti elanikkonda kattev kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrk, mis vastab võrgu arhitektuurilt ja planeeritavate teenuste poolest kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu Euroopa standardiorganisatsioonide standarditele;
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud võrk peab tagama andmeedastuskiiruse linnades vähemalt 144 kbit/sek ja mujal vähemalt 64 kbit/sek.

(4) Kolme kuu jooksul pärast otsepakkumise läbiviimist kuulutab Sideamet välja avaliku konkursi kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu väljastamata tehnilistele lubadele, arvestades käesoleva seaduse §-s 19 sätestatut.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud otsepakkumise läbiviimise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(6) Avalikul konkursil ei saa osaleda mobiiltelefonivõrgu operaator, kellele on tehniline luba väljastatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud alusel.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel väljastab Sideamet koos tehnilise loaga samaaegselt tegevusloa tähtajaga 10 aastat.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json