Teksti suurus:

Töö- ja puhkeaja seaduse § 24 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 23, 137

Töö- ja puhkeaja seaduse § 24 muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. veebruari 2003. a otsusega nr 375

§ 1. Töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001, 17, 78; 102, 675; 2002, 56, 347; 61, 375; 99, 576) § 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Doonoriks oleva töötaja töölt äralubamine

(1) Tööandja on kohustatud lubama doonoriks oleva töötaja töölt ära vere loovutamise ajaks.

(2) Vere loovutamise aeg hõlmab järgmisi ajavahemikke:
1) doonori minek vere loovutamise kohta;
2) ettevalmistus vere loovutamiseks;
3) vere loovutamise protseduur;
4) vere loovutamise järgne puhkus vere loovutamise kohas;
5) töökohale naasmine.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json