HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Piiriülese toimega tööstusõnnetuste konventsiooni ratifitseerimise seadus

Piiriülese toimega tööstusõnnetuste konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II 2000, 6, 34

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  23.03.2000 otsus nr 749

  Piiriülese toimega tööstusõnnetuste konventsiooni ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 09.03.2000

  (õ) 12.06.09 10:40

  § 1.   Ratifitseerida juurdelisatud piiriülese toimega tööstusõnnetuste konventsioon, mis on koostatud 1992. aasta 17. märtsil Helsingis ning millele Eesti Vabariik kirjutas alla 1992. aasta 18. märtsil.

  § 2.   Teha ratifitseerimisel järgmine deklaratsioon:
  «Eesti Vabariik deklareerib, et tööstusõnnetustest teavitamise ning vastastikuse abi andmise pädevaks ametiasutuseks ja kontaktpunktiks on käesoleva konventsiooni artikli 17 lõigete 1 ja 2 tähenduses Siseministeeriumi valitsemisalas olev Päästeamet.»

  Riigikogu esimees Toomas SAVI


  Õiend
  Akt tehniliselt korrastatud, juurdelisatud konventsioon asendatud lingiga.