Teksti suurus:

Ministeeriumide määramine, kelle valitsemisalas on riigi teadus- ja arendusasutused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2013
Avaldamismärge:

Ministeeriumide määramine, kelle valitsemisalas on riigi teadus- ja arendusasutused

Vastu võetud 09.09.1997 nr 169
RT I 1997, 69, 1119
jõustumine 25.09.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.1997RT I 1997, 76, 128401.12.1997
25.11.1997RT I 1997, 85, 144620.12.1997
03.02.1998RT I 1998, 13, 16701.03.1998
10.03.1998RT I 1998, 24, 34901.04.1998
17.03.1998RT I 1998, 29, 38226.03.1998
12.12.2000RT I 2000, 98, 63422.12.2000, osaliselt 01.01.2001
31.01.2001RT I 2001, 17, 7916.02.2001, osaliselt 01.05.2001
24.04.2001RT I 2001, 41, 22601.05.2001 Veaparandus - Lisatud muutmismärge. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lg 4.
08.05.2001RT I 2001, 45, 25317.05.2001
20.11.2001RT I 2001, 92, 56330.11.2001, osaliselt 01.01.2002. Veaparandus – Lisatud muutmismärge. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lg 4.
17.12.2002RT I 2002, 105, 62601.01.2003
18.02.2003RT I 2003, 22, 13001.05.2003

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 57 lõike 4 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teadus- ja arendusasutused on järgmiste ministeeriumide valitsemisalas:

1) Ajaloo Instituut, Eesti Biokeskus, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ning Tartu Observatoorium on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas;
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

2) Eesti Maaviljeluse Instituut ja Jõgeva Sordiaretusinstituut on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas;
[RT I 2001, 92, 563 - jõust. 01.01.2002]
3.06.2012 17:05
Veaparandus – Viidud sisse RT I 2001, 92, 563 avaldatud muudatused. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lg 4.

3) Tervise Arengu Instituut, Kardioloogia Instituut ja Profülaktilise Meditsiini Instituut on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas;
[RT I 2003, 22, 130 - jõust. 01.05.2003]

4) [kehtetu - RT I 2001, 17, 79 - jõust. 16.02.2001]

5) Eesti Energeetika Instituut on Majandusministeeriumi valitsemisalas;

6) Võru Instituut on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas.

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json