Teksti suurus:

Sisseveo keeld välisriigist või selle piirkonnast taimede, taimsete saaduste või muude objektide suhtes, millega taimekahjustaja võib levida

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2000, 64, 409

Sisseveo keeld välisriigist või selle piirkonnast taimede, taimsete saaduste või muude objektide suhtes, millega taimekahjustaja võib levida1

Vastu võetud 25.07.2000 nr 249

AVALDATUD :

RT I 2000, 64, 409

 

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169) paragrahvi 21 lõike 2 alusel.

§ 1.

Taimekahjustajate leviku vältimiseks on Eestisse keelatud sisse vedada järgnevalt loetletud taimi, taimseid saadusi või muid objekte, mis pärinevad nimetatud välisriikidest või nende osadest:
1) nulu Abies Mill., seedri Cedrus Trew, ebaküpressi Chamaecyparis Spach, kadaka Juniperus  L., lehise Larix Mill., kuuse Picea A. Dietr., männi Pinus L., ebatsuuga Pseudotsuga Carr. ja tsuuga Tsuga Carr. taimi, välja arvatud viljad ja seemned, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike või Venemaa Föderatsiooni Euroopa piirkonda;
2) kastanipuu Castanea Mill. ja tamme Quercus L. taimi koos lehtedega, välja arvatud viljad ja seemned, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike või Venemaa Föderatsiooni Euroopa piirkonda;
3) papli Populus L. taimi koos lehtedega, mis pärinevad Põhja-Ameerika riikidest;
4) okaspuu Coniferales eraldatud koort, mis pärineb väljastpoolt Euroopa riike või Venemaa Föderatsiooni Euroopa piirkonda;
5) kastanipuu Castanea Mill. eraldatud koort, mis pärineb Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) mittekuuluvatest riikidest;
6) tamme Quercus L., välja arvatud korgitamme Quercus suber L. eraldatud koort, mis pärineb Põhja-Ameerika riikidest;
7) suhkruvahtra Acer saccharum Marsh eraldatud koort, mis pärineb Põhja-Ameerika riikidest;
8) papli Populus L. eraldatud koort, mis pärineb Ameerika kontinendilt;
9) ebaküdoonia Chaenomeles Lindl., küdoonia Cydonia Mill., viirpuu Crataegus L., õunapuu Malus Mill., ploomipuu Prunus L., pirnipuu Pyrus L. ja roosi/kibuvitsa Rosa L. paljundusmaterjali, välja arvatud lehtede, õite ja viljadeta sügavpuhkefaasis taimed, mis pärineb väljastpoolt Euroopa riike või Venemaa Föderatsiooni Euroopa piirkonda;
10) fotiinia Photinia Ldl., paljundusmaterjali, välja arvatud lehtede, õite ja viljadeta taimed, mis pärineb Ameerika  Ühendriikidest, Hiinast, Jaapanist, Lõuna-Koreast või Põhja-Koreast;
11) kartuli Solanum tuberosum L. paljundusmaterjali (seemnemugulaid), mis pärineb Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) mittekuuluvatest riikidest, välja arvatud Euroopa riikidest, mis on tunnistatud vabaks kartuli-ringmädanikust Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davies et al;
12) perekonda maavitsalised Solanum L. kuuluvate taimede või nende hübriidide stooloneid või mugulaid paljundusmaterjalina, mis pärinevad Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) mittekuuluvatest riikidest, välja arvatud Euroopa riigid, mis on tunnistatud vabaks kartuli-ringmädanikust Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davies et al;
13) kartuli Solanum tuberosum L. mugulaid ja kartulitaimede hübriide, mis pärinevad Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitse Organisatsiooni (EPPO) mittekuuluvatest riikidest, välja arvatud Euroopa riikidest, mis on tunnistatud vabaks kartuli-ringmädanikust Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davies et al;
14) maavitsaliste Solanaceae paljundusmaterjali, välja arvatud seemned ja punktides 11, 12 ja 13 nimetatu, mis pärineb Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) mittekuuluvatest riikidest;
15) viinapuu Vitis L. taimi, välja arvatud viljad, mis pärinevad Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) mittekuuluvatest riikidest;
16) tsitruste Citrus L, kinklanipuu Fortunella Swingle, pontsitruse Poncirus Raf. taimi ja nende hübriide, välja arvatud viljad ja seemned, mis pärinevad Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) mittekuuluvatest riikidest;
17) datlipalmi Phoenix spp. taimi, välja arvatud viljad ja seemned, mis pärinevad Alþeeriast või Marokost;
18) küdoonia
Cydonia Mill., õunapuu Malus Mill., ploomipuu Prunus L. ja pirnipuu Pyrus L. taimede ja nende hübriidide paljundusmaterjali ning maasika Fragaria L. paljundusmaterjali, välja arvatud seemned, mis pärinevad Austraaliast, Uus-Meremaalt, Kanadast või Ameerika Ühendriikidest või Euroopa riikidest, mis ei kuulu Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitse Organisatsiooni (EPPO);
19) taimi paljundusmaterjaliks, välja arvatud seemned, kõrreliste sugukonnast Gramineae, välja arvatud mitmeaastased ilukõrrelised bambuseliste alamsugukondadest Bambusoideae ja Panicodeae, ja paljundusmaterjal perekondadest piisonirohi Buchloe, preeriarohi Bouteloua Lag., kastik Calmagrostis, pamparohi Cortaderia Stapf., parthein Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, lambiharjahein Hystrix, sinihelmikas Molinia, päideroog/paelrohi Phalaris L., Shibataea, esparto Spartina Schreb., stepirohi Stipa L. ja Uniola L., mis pärinevad Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) mittekuuluvatest riikidest;
20) mulda ja kasvukeskkonda, näiteks substraate, mis koosnevad kas osaliselt või tervikuna mullast või orgaanilisest ainest nagu taimede osad, huumus, turvas ja puukoor, välja arvatud puhas turvas, mis pärineb Türgist, Valgevenest, Lätist, Leedust, Moldovast, Venemaa Föderatsioonist, Ukrainast ja väljastpoolt Euroopa riike, välja arvatud Küpros, Egiptus, Iisrael, Liibüa, Malta, Maroko ja Tuneesia.

§ 2 Määrus jõustub 1. septembril 2000. a.

1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduse direktiivi 77/93/EMÜ (EÜT L 26, 31.01.1977. lk 20¿54) nõudeid.

 

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Heiki KRANICH

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json