Teksti suurus:

Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord

Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord - sisukord
  Väljaandja:Vabariigi Valitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
  Avaldamismärge:RT I 2000, 73, 457

  Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord

  Vastu võetud 05.09.2000 nr 292

  Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» (RT I 1999, 18, 300) paragrahvi 32 lõike 3 punkti 4 alusel ning kooskõlas «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167) paragrahviga 133 ja paragrahvi 154 lõikega 3.

  § 1.  Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliige määratakse väeosa ülema või kõrgema ülema käskkirjaga tegevliikme auastmele ja sõjaväelisele väljaõppele vastavale, kaitseväe sõjaaja koosseisudes ettenähtud ametikohale.

  § 2.  Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele makstakse hüvitusena õppekogunemisest osavõtu aja eest tasu vastavalt «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167) paragrahvi 154 lõikele 3.

  § 3.  Kaitseliidu tegevliikmele makstava hüvituse suuruse arvutab ja maksab kahe nädala jooksul õppekogunemise lõppemisest välja ühise õppekogunemise korraldanud väeosa.

  Rahandusminister
  peaministri ülesannetes Siim KALLAS

  Välisminister
  kaitseministri ülesannetes Toomas Hendrik ILVES

  Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json