Teksti suurus:

Piiril asuvas tollipunktis kontrollitavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2000, 77, 485

Piiril asuvas tollipunktis kontrollitavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu1

Vastu võetud 29.09.2000 nr 315

AVALDATUD :

RT I 2000, 77, 485

 

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169) paragrahvi 24 lõike 2 alusel.

§ 1. Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sisseveol kontrollitakse piiril asuvas tollipunktis kaubasaadetist, selle vastavust saatedokumentidele ning nõutavate dokumentide olemasolu.

§ 2. Piiril asuvas tollipunktis kontrollimisele kuuluvate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide (edaspidi tooted) loetelu ning neile vastavad Eesti kaupade nomenklatuuri kaubapositsioonid on toodud määruse lisas.

§ 3. Piiril asuvas tollipunktis kontrollitavad tooted, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga, on:
1) elustaimed perekondadest ja liikidest harilik peet (Beta vulgaris L.), harilik humal (Humulus lupulus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) ja nende hübriidid, viinapuu (Vitis L.), tsitrused (Citrus L.) ja nende hübriidid; ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), luuviljalised (Prunus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.), pihlakas (Sorbus L.), välja arvatud pooppuu (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.) ning stranveesia (Stranvaesia Lindl.), välja arvatud seemned ja akvaariumitaimed, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti, ning mugula-moodustamisvõimelised taimed perekonnast maavitsalised (Solanum L.) ja nende hübriidid;
2) liikide ristõielised (Cruciferae), kõrrelised (Gramineae) ja ristikulised (Trifolium spp.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tðiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst, ning liikide paprikalised (Capsicum spp.), harilik päevalill (Helianthus annuus L.), harilik tomat (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.), harilik lutsern (Medicago sativa L.), luuviljalised (Prunus L.), murakas (Rubus L.), riis (Oryza spp.), mais ( Zea mays L.), harilik sibul (Allium cepa L.), porrulauk (Allium porrum L.), murulauk (Allium schoenoprasum L.) ja aeduba (Phaseolus L.) seemned;
3) perekondade ja liikide kinkanipuu (Fortunella Swingle) ja pontsirus (Poncirus Raf.) ning nende hübriidide, tsitrused (Citrus L.) ja nende hübriidide, viinapuu (Vitis L.), kastan (Castanea Mill.), krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk (Dianthus L.), käpalised (Orchidaceae), mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike, pelargoon (Pelargonium L¿Herit ex Ait.), Põhja-Ameerika riikidest pärineva datlipalmi (Phoenix spp.), papli (Populus L.), tamme (Quercus L.) ja okaspuu (Coniferales) puit ning suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) ja väljastpoolt Euroopa riike pärinevate luuviljaliste (Prunus L.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
4) perekondade ja liikide tsitrused (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) ja selle hübriidide ning väljastpoolt Euroopa riike pärinevate annoona (Annona L.), küdoonia (Cydonia Mill.), diospüüri (Diospyros L.), õunapuu (Malus Mill.), mangopuu (Mangifera L.), kannatuslille (Passiflora L.), luuviljaliste (Prunus L.), guajaavipuu (Psidium L.), pirni (Pyrus L.), sõstra (Ribes L.), nelgipuu (Syzygium Gaertn.) ja mustika (Vaccinium L.) toored viljad ja marjad;
5) kartuli (Solanum tuberosum L.) mugulad;
6) perekondade ja liikide nulg (Abies Mill.), aedseller (Apium graveolens L.), hõbekakar (Argyranthemum spp.), aster (Aster spp.), kapsas (Brassica spp.), kastan (Castanea Mill.), kurk (Cucumis spp.), krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk (Dianthus L.) ja selle hübriidide, eksakum (Exacum spp.), maasikas (Fragaria L.), gerbera (Gerbera Cass.), kipslill (Gypsophila L.), lemmalts (Impatiens L.), salat (Lactuca spp.), lehis (Larix Mill.), härjasilm (Leucanthemum L.), lupiin (Lupinus L.), pelargoon (Pelargonium L¿Herit ex Ait.), kuusk (Picea A. Dietr.), mänd (Pinus L.), plaatan (Platanus L.), pappel (Populus L.), ebatsuuga (Pseudotsuga Carr.), tamm (Querqus L.), murakas (Rubus L.), spinat (Spinacia L.), soolikarohi (Tanacetum L.), tsuuga (Tsuga Carr.) ja raudürt (Verbena L.) istutamiseks ettenähtud taimed ja taimeosad, mida turustatakse ümberistutamiseks, välja arvatud seemned;
7) istutamiseks ettenähtud taimed perekonnast maavitsalised (Solanaceae);
8) kasvu alustanud või juurdunud taimed perekondadest ja liikidest võhalised (Araceae), marantalised (Marantaceae), banaanilised (Musaceae), loorber (Persea spp.) ja strelitsialised (Strelitziaceae);
9) istutamiseks ettenähtud ðalottlaugu (Allium ascalonicum L)., hariliku sibula (Allium cepa L.) ja murulaugu (Allium schoenaprasum L.) seemned ja sibulad ning hariliku porrulaugu (Allium porrum L.) taimed;
10) perekondade ja liikide kamassia (Camassia Lindl.), kirgaslill (Chionodoxa Boiss.), kuldkollane krookus (Crocus flavus Weston ¿Golden yellow¿), lumikelluke (Galanthus L.), (Caltonia candicans (Bacer) Decne), gladiool (Gladiolus Tourn. ex L.) kääbusvormid ja -sordid ning nende hübriidide, lõhnav gladiool (Gladiolus callianthus Marais), (Gladiolus colvillei Sweet), (Gladiolus nanus hort.), (Gladiolus ramosus hort.) ja (Gladiolus tubergenii hort.), hüatsint (Hyacinthus L.), iiris (Iris (L.), Ismene Herbert), kobarhüatsint (Muscari Miller), nartsiss (Narcissus L.), linnupiim (Ornithogalum L.), pushkiinia (Puschkinia Adams.), siniliilia (Scilla (L.), Tigridia Juss.) ja tulp (Tulipa L.) istutamiseks ettenähtud lillesibulad ja -mugulad;
11) puuliikide suhkruvaher (Acer sahharum Marsh.) ja kastan (Castanea Mill.), perekondade pappel (Populus L.) ja tamm (Quercus L.), välja arvatud korgitamm (Quercus suber L.) ja okaspuu (Coniferales), koor;
12) puidust tooted, mis on osaliselt või täielikult valmistatud liikidest Castanea Mill., välja arvatud kooritud puit, kuid kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind ja mis pärineb Põhja-Ameerika riikidest; Quercus L. puidust, sealhulgas puit, millel puudub ümar välispind ja mis pärineb Põhja-Ameerika riikidest; Platanus L. puidust, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind; okaspuu (Coniferales) puidust, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind ja mis pärineb väljastpoolt Euroopa riike, sealhulgas Venemaa mitte-Euroopa osast; Populus L. puidust, mis pärineb Ameerika riikidest; Acer saccharum Marsh. puidust, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind ja mis pärineb Põhja-Ameerika riikidest;
13) mitteorgaanilist päritolu toormest valmistatud taimede kasvusubstraadid;
14) perekonna begoonia (Begonia L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned, mugulad ja mugulsibulad, ning kauni piimalille e. jõulutähe (Euphorbia pulcherrima Willd.) taimed, välja arvatud seemned;
15) nisu (Triticum), rukis (Secale) ja tritikale (Triticale), mis pärinevad Afganistanist, Indiast, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist ja Ameerika Ühendriikidest.

§ 4. Puidust kauba-alused, mis on märgistatud kui ¿UIC-pallets¿ ja vastavad CN-koodi 4415 20 nõuetele, ei pea olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga.

§ 5. Järelevalvet toodete taimetervisenõuete kohasuse üle sisseveol teostab Taimetoodangu Inspektsioon.

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 77/93/EMÜ (EÜT L 26, 31. 01. 1977, lk 20¿54)

 

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

 

 

Vabariigi Valitsuse
29. septembri 2000. a
määruse nr 315
«Piiril asuvas tollipunktis kontrollitavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu»
lisa

TAIMETERVISE KONTROLLIMISELE KUULUVATE TAIMEDE, TAIMSETE SAADUSTE JA MUUDE OBJEKTIDE LOETELU JA NEILE VASTAVAD EESTI KAUPADE NOMENKLATUURI KAUBAPOSITSIOONID

 

Kaubapositsioon

Nimetus

 

0601

Lillede ja ilutaimede sibulad, mugulad, muguljuured, juurmugulad ja risoomid, puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis; siguritaimed ja -juured (v.a juured rubriigist 1212)

 

0602 10

juurdumata pistikud ja pookoksad

ex

0602 20

pähkli- ja viljapuud, põõsad ja põõsastikud, poogitud või pookimata:

 

0602 30

00 00

rododendronid ja asalead, poogitud või pookimata

 

0602 40

roosid, poogitud või pookimata

 

0602 90 20 00

ananassiistikud

 

0602 90 30 00

köögivilja- ja maasikataimed

 

0602 90 41 00

metsapuud

 

0602 90 45 00

juurdunud pistikud ja noored taimed

 

0602 90 49 00

muud

 

0602 90 51 00

mitmeaastased avamaa taimed

 

0602 90 59 00

muud avamaa taimed

 

0602 90 70 00

katmikala taimede juurdunud pistikud ja noored taimed, v.a kaktused

 

0602 90 91 00

muud õitsevad taimed koos õienuppude ja õitega, v.a kaktused

 

0602 90 99 00

muud

ex

0603

lõikelilled ja lillepungad bukettide valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked)

ex

0604

taimede lehestik, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud bukettide valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked)

 

0701

Kartulid, värsked või jahutatud

 

0702 00

00 00

Tomatid, värsked või jahutatud

ex

0703

tippsibul (seemneks), värske või jahutatud

ex

0706

söögipeet (Beta vulgaris), värske või jahutatud

ex

0709

baklaþaan, värske või jahutatud

ex

0713

kuivatatud kaunviljad seemneks

 

0804 30

00 00

ananassid, värsked või kuivatatud

 

0804 40

00 00

avokaadod, värsked või kuivatatud

 

0804 50

00 00

guajaavid, mangod ja mangustanid, värsked või kuivatatud

 

0805

Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud

 

0807 20

00 00

Värsked papaiad

ex

0808

värsked õunad, pirnid ja aivad, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike

ex

0809

värsked aprikoosid, kirsid, virsikud (k.a nektariinid), ploomid ja laukaploomid, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike

ex

0810 30

värsked mustad, valged ja punased sõstrad ning tikrid perekonnast (Ribes L.), mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike

ex

0810 40

värsked jõhvikad, mustikad ja teised marjad perekonnast Vaccinium, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike

ex

0810 90

muud värsked marjad, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike

 

1001

Nisu ja meslin

 

1002 00

00 00

Rukis

 

1003 00

10 00

Oder seemneks

ex

1004

kaer seemneks

 

1005 10

Mais seemneks

 

1008 90

10 00

rukki-nisuhübriidid (tritikaal)

ex

1205 00

10 00

rapsiseemned seemneks, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tðiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

 

1206 00

10 00

päevalilleseemned seemneks

ex

1207 50

10 00

sinepiseemned seemneks, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tðiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

 

1209 11

00 00

suhkrupeedi seemned

 

1209 19

00 00

muud peediseemned

 

1209 21

00 00

lutserniseemned

 

1209 22

ristikheina (Trifolium spp.) seemned

 

1209 23

aruheina seemned

 

1209 24

00 00

aasnurmika (Poa pratensis L.) seemned

 

1209 25

raiheina (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seemned

 

1209 26

00 00

timuti seemned

 

1209 29

teiste söödataimede seemned (v.a peediseemned)

 

1209 30

00 00

õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seemned

ex

1209 91

90 00

tomati (Lycopersicon esculentum), paprika (Capsicum) ja sibula (Allium spp.) seemned

 

1209 99

muud seemned külviks

 

1212 91

värske, jahutatud, külmutatud või kuivatatud suhkrupeet, jahvatatud või mitte

ex

1404 10

00 00

puukoor, mida kasutatakse peamiselt värvimiseks või parkimiseks

 

4401 10

00 00

küttepuit palkide, halgude, okste, haokubude või muul taolisel kujul

 

4401 21

00 00

laastud ja pilpad okaspuidust

ex

4401 30

90 00

puukoor

 

4403 20

muu okaspuit

 

4403 91

00 00

tamm (Quercus spp.)

ex

4403 99

10 00

pappel (Populus spp.), mis pärineb Põhja- või Lõuna-Ameerikast

ex

4403 99

98 00

suhkruvaher (Acer saccharum), kastan (Castanea) ja plaatan (Platanus)

ex

4406

raudteede ja trammiteede puitliiprid, immutamata okaspuu (Coniferales), tamme (Quercus), suhkruvahtra (Acer saccharum), kastani (Castanea) ja plaatani (Platanus) puit

 

4407 10

okaspuit:

 

 

muud:

 

4407 91

tamme (Quercus spp.) puit

ex

4407 99

suhkruvahtra (Acer saccharum), kastani (Castanea) ja plaatani (Platanus) puit ning papli (Populus) puit, mis pärineb Põhja- või Lõuna-Ameerikast.

 

Põllumajandusminister Ivari PADAR

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json