Teksti suurus:

Turismiameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2000, 124, 1982

Turismiameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine

Vastu võetud 01.12.2000 nr 41
RTL 2000, 124, 1982
jõustumine 31.12.2000

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 49 lõike 1 punkti 11 ja « Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167) paragrahvi 10 lõike 4 alusel.

§1. Kinnitada Turismiameti struktuur ja koosseis:

Peadirektor

0,5

Pearaamatupidaja

1

Kokku turismiamet

1,5

§2. Tunnistada kehtetuks majandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 33 «Turismiameti ja regionaalsete koordineerimisbüroode ning turismiinfokeskuste struktuur ja koosseis kuni 31 detsembrini 2000. a.» (RTL 2000, 121, 1897) paragrahv 1.

§3. Määrus jõustub 31. detsembril 2000. a.

 

Minister Mihkel PÄRNOJA

Kantsler Marika PRISKE

 

/otsingu_soovitused.json