HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistikaVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II 2001, 1, 3

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  21.12.2000 otsus nr 953

  Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 06.12.2000

  (õ) 8.06.09 10:30

  § 1.   Ratifitseerida juurdelisatud isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon, mis on koostatud 1981. aasta 28. jaanuaril Strasbourgis ning mille Eesti Vabariik kiitis heaks ja allkirjastas 2000. aasta 24. jaanuaril.

  § 2.   Vastavalt konventsiooni artikli 3 lõike 2 punktile a deklareerib Eesti Vabariik, et konventsiooni ei kohaldata füüsiliste isikute poolt kogutud isikuandmete töötlemisele isiklikuks otstarbeks.

  § 3.   Vastavalt konventsiooni artikli 13 lõike 2 punktile a nimetab Eesti Vabariik volitatud ametiasutuseks Andmekaitse Inspektsiooni.

    Riigikogu esimees   Toomas SAVI


  Õiend
  Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed.