Teksti suurus:

Maksupettuste Uurimise Keskuse moodustamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2001, 36, 492

Maksupettuste Uurimise Keskuse moodustamine

Vastu võetud 07.03.2001 nr 28

AVALDATUD :

RTL 2001, 36, 492

 

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) paragrahvi 40 lõike 2 alusel.

Maksuameti kohaliku asutusena moodustatakse alates 1. märtsist 2001. a Maksupettuste Uurimise Keskus.

 

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

 

/otsingu_soovitused.json