Teksti suurus:

Õendusabi erialade loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2001, 75, 1016

Õendusabi erialade loetelu

Vastu võetud 11.06.2001 nr 58

AVALDATUD :

RTL 2001, 75, 1016

 

Määrus kehtestatakse « Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) paragrahvi 24 lõike 2 alusel.

§1. Määrusega kehtestatakse õendusabi erialade loetelu.

§2. Õendusabi erialad on:
1) üldõendus;
2) anesteesia-intensiivraviõendus;
3) erakorralise meditsiini õendus;
4) nakkustõrjeõendus;
5) operatsiooniõendus;
6) psühhiaatriaõendus;
7) taastusraviõendus;
8) radioloogiaõendus;
9) lasteõendus;
10) diabeediõendus;
11) pulmonoloogiaõendus;
12) onkoloogiaõendus;
13) pereõendus;
14) terviseõendus;
15) kooliõendus;
16) töötervishoiuõendus.

§3. Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 23. detsembri 1996. a käskkiri nr 273 «Õendusalatöötajate kutse ja erialanimistu».

§4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json