HALDUSÕIGUSTervishoid ja raviVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Euroopa farmakopöa koostamise konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seadus

Euroopa farmakopöa koostamise konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II 2001, 30, 153

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  13.11.2001 otsus nr 28

  Euroopa farmakopöa koostamise konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seadus

  Vastu võetud 24.10.2001

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.

  § 1.    Ühineda juurdelisatud Euroopa farmakopöa koostamise konventsiooniga, mis on koostatud 1964. aasta 22. juulil Strasbourgis ning mida on muudetud 1989. aasta 16. novembri protokolliga.

  § 2.    Ühineda juurdelisatud Euroopa farmakopöa koostamise konventsiooni protokolliga, mis on koostatud 1989. aasta 16. novembril Strasbourgis.

  § 3.    Konventsiooni rakendamisel näha ette siseriiklik üleminekuperiood kuni 2003. aasta 1. jaanuarini.

  § 4.    Vabariigi Valitsus või tema volitusel valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega konventsiooni rakendamise korra, milles nähakse ette ravimeid tootvate ettevõtete kohustused üleminekuperioodi jooksul ning Ravimiameti kohustused konventsiooni rakendamisel.
  [RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist "sotsiaalminister" sõnadega "valdkonna eest vastutav minister".]

  Riigikogu esimees    Toomas SAVI

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json