Teksti suurus:

Riiklike ekspertiisiasutuste nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2001, 93, 567

Riiklike ekspertiisiasutuste nimekiri

Vastu võetud 27.11.2001 nr 359

AVALDATUD :

RT I 2001, 93, 567

 

Määrus kehtestatakse « Kohtuekspertiisiseaduse» (RT I 2001, 53, 309) § 8 lõike 3 alusel ning lähtudes « Politseiseaduse» (RT 1990, 90, 113; 1991, 10, 152; RT I 1993, 20, 355; 1994, 34, 533; 40, 654; 86/87, 1487; 1995, 62, 1056; 1996, 49, 953; 1998, 50, 753; 51, 756; 2001, 7, 17; 65, 377; 85, 511) § 114 lõikest 4.

§1. Riiklikud ekspertiisiasutused on:
1) Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo Justiitsministeeriumi valitsemisalas;
2) Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus Politseiameti halduses.

§2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

 

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json