Teksti suurus:

Kontaktasutuse määramine Eestis hangitud informatsiooni edastamiseks Euroopa Keskkonnaagentuurile ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrku kuuluvatele muudele asutustele ja üksustele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2002, 15, 88

Kontaktasutuse määramine Eestis hangitud informatsiooni edastamiseks Euroopa Keskkonnaagentuurile ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrku kuuluvatele muudele asutustele ja üksustele

Vastu võetud 29.01.2002 nr 60

Määrus kehtestatakse «Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkuleppe «Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus» ratifitseerimise seaduse» (RT II 2001, 26, 133) § 2 alusel.

Kontaktasutus Eestis hangitud informatsiooni edastamiseks Euroopa Keskkonnaagentuurile ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrku kuuluvatele muudele asutustele ja üksustele on Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus.

____________
1 EÜ Nõukogu määrus 1210/90 (EÜT L 120, 11.05.1990, lk 0001-0006; EÜT L 117, 05.05.1999, lk 0001-0004)

 

  Peaminister   Siim KALLAS
  Keskkonnaminister   Heiki KRANICH
  Riigisekretär   Aino LEPIK von WIRÉN

 

/otsingu_soovitused.json