Teksti suurus:

Vööndiaja rakendamise kohta Eesti NSV territooriumil

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.1989
Avaldamismärge:

Vööndiaja rakendamise kohta Eesti NSV territooriumil

AVALDATUD :
ÜVT 1989, 13, 151
KEHTETU : 
VV m 24.09.96 nr. 234 jõust.28.09.96
RT I 1996, 70, 1211
            Eesti NSV Ministrite Nõokogu
                 m ä ä r u s
             20. märtsist 1989.a. nr. 111
               Tallinn, Toompea

          Vööndiaja rakendamise kohta Eesti NSV
                territooriumil

   Võttes arvesse arvukate töökollektiivide, lastevanemate,
ühiskondlike organisatsioonide ja laialdase üldsuse poolt
esitatud ning Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu, ENSV Teaduste
Akadeemia, ENSV Tervishoiuministeeriumi ja tootmiskoondise
"Eesti Energia" poolt toetatud ettepanekut vööndiaja
kehtestamise kohta, Eesti NSV Ministrite Nõukogu m ä ä r a b:

   1. Rakendada alates 26. märtsist 1989.a. Eesti NSV
territooriumil teisele ajavööndile vastav vööndiaeg (ilma ühe
lisatunnita), nihutades iga aasta märtsikuu viimasel pühapäeval
kell 2.00 kellaosutid ühe tunni võrra ette (välja arvatud 1989.
aastal) ja septembrikuu viimasel pühapäeval kell 3.00 ühe tunni
võrra tagasi.

   2. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja
keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel tagada
vabariigi territooriumil ladus üleminek vööndiajale.

   3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 3. augusti
1940.a. otsus Eesti NSV territooriumil Moskva kellaaja
kehtestamise kohta (Riigi Teataja 1940, nr. 93, art. 921).


Eesti NSV Ministrite Nõukogu
    esimees                 I. TOOME

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
    asjadevalitseja             E. MATT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json