Teksti suurus:

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 21 osalise muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1993, 15, 253

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 21 osalise muutmise seadus

Vastu võetud 09.03.1993

(õ) 27.11.2008 15:25

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 24. märtsi 1993. a.
otsusega nr. 59

§ 1. Anda riigi omandusse jääva vara (riiklike ettevõtete, asutuste ja muude organisatsioonide valduses ja kasutuses olev vara) nimekirjade kinnitamise õigus Vabariigi Valitsusele.

§ 2. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, nr. 21, art. 257) § 21 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Munitsipaliseerimise objekt on riigi omanduses olev vara, mis ei ole vajalik Eesti Vabariigi kui terviku sotsiaalse ja majandusliku arengu tagamiseks ning mille erastamist ei ole otstarbekas läbi viia riigi poolt. Riigi omandusse jääva vara nimekirja kinnitab Vabariigi Valitsus. Nimetatud vara nimekirja ei lülitata õigusvastaselt võõrandatud vara."

§ 3. Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud riigi omandusse jääva vara nimekirja kinnitamisel Vabariigi Valitsuse poolt kaotab kehtivuse Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1992. aasta 2. juuli otsus "Riigi omandusse jäävate kultuuri- ja sotsiaal-sfääri asutuste ning tööstusettevõtete tervikvara kohta" (RT 1992, nr. 47, art. 586).

§ 4. Õigusvastaselt võõrandatud vara jätmine riigi- ja munitsipaalomandusse reguleeritakse vastavate seadustega.

§ 5. Käesolev seadus jõustub väljakuulutamise päevast.

Riigikogu esimees Ü. Nugis


Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json