Teksti suurus:

Seadus muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 45, 565

Seadus muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses

Vastu võetud 18.12.1991

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Teha Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (Riigi Teataja 1990, nr. 21, art. 257) järgmised muudatused:

1) Asendada paragrahvi 16 1. lõikes sõnad "1991. aasta 27. detsembrini" sõnadega "1992. aasta 17. jaanuarini".

2) Asendada paragrahvi 17 6. lõikes viimane lause ja sõnastada see järgmiselt: "Nimetatud isikud peavad pöörduma kohtusse või vastavasse riigiorganisse kohtuotsuse või rehabiliteerimistunnistuse saamiseks 1 kuu jooksul pärast seda, kui kohaliku omavalitsuse täitevorgan on esitanud isikule seadusest tuleneva nõude tõendada vara võõrandamist käesolevas lõikes nimetatud viisil."

2. Käesolev seadus jõustub vastuvõtmise päevast.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. Rüütel


Tallinn, 18. detsembril 1991.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json