Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määruse nr. 161 täiendamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 2, 33

Eesti Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määruse nr. 161 täiendamise kohta

(õ) 15.10.2008


EESTI VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS

Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Täiendada Eesti Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määrusega nr. 161 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korda» (RT 1991, nr. 28, art. 335) punkti 21 uue teise lõiguga järgmises sõnastuses:

«Maa kuuluvuse tõendamisel kasutatakse 1938. aastal ja järgmistel aastatel Eesti Vabariigi Katastriameti poolt koostatud «Maksualuste maaüksuste nimekirju» ning kinnistusametite dokumentatsiooni, milles sisalduvad andmed on eelnevalt võrreldud Eesti Vabariigi Riikliku Maa-ameti ja Eesti Vabariigi Riikliku Arhiiviameti poolt. Andmete taotleja avalduses märgitud andmetega lahknemise korral hinnatakse tõendeid kogumis kõigi teiste kogutud materjalidega.»

Punkti 21 senine teine lõik lugeda kolmandaks lõiguks.

2. Täiendada määruse teksti punktiga 2 järgmises sõnastuses:

«2. Eesti Vabariigi Riiklikul Maa-ametil koos Eesti Vabariigi Riikliku Arhiiviametiga tagada käesoleva määrusega kinnitatud korra punktis 21 ettenähtud «Maksualuste maaüksuste nimekirjade» võrdlemine kinnistusametite dokumentatsiooni andmetega ning kontrollitud andmete väljastamine õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonnakomisjonidele hiljemalt 1. märtsiks 1992. a.»

Määruse senised lõigud lugeda punktiks 1.

  Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe ülesandeis J. LEIMANN
  Eesti Vabariigi riigiminister R. VARE

Tallinn, Toompea, 9. jaanuaril 1992. Nr. 10.Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json