Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra muutmise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 3, 54

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra muutmise kohta

(õ) 15.10.2008


EESTI VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS

Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

Muuta Eesti Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määrusega nr. 161 (RT 1991, nr. 28, art. 335) kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra punkti 30 ja sõnastada see järgmiselt:

«30. Vara tagastamise või kompenseerimise avalduses peab olema väljendatud taotleja tahe selle kohta, kas ta soovib vara tagastamist või selle kompenseerimist. Taotleja võib muuta oma soovi vara tagastamise või kompenseerimise või maa asendamise kohta kuni õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohalik komisjon võtab vastu otsuse vara registrisse kandmise kohta. Taotleja teatab oma soovi muutmisest kirjalikult avalduse vastuvõtjale. Taotleja võib loobuda vara tagastamise või maa asendamise soovist ning taotleda vara kompenseerimist seni, kuni pole vastu võetud otsust vara tagastamise või asendamise kohta. Sellisel juhul peab taotleja teatama kirjalikult oma soovi muutmisest vastava omavalitsuse täitevorganile.»

  Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe ülesandeis J. LEIMANN
  Eesti Vabariigi riigiministri asetäitja E. BEKKER
        

Tallinn, Toompea, 23. jaanuaril 1992. Nr. 25.



Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json