Teksti suurus:

Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirja kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 13, 156

Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirja kinnitamine

Vastu võetud 26.01.1995 nr 42

Maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488) paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus  määrab:

1. Kinnitada «Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekiri» (juurde lisatud).

2. Üleriigilise tähtsusega maardlate piirid määratakse riigi maavarade katastriga.

Peaminister Andres TARAND

Keskkonnaminister Vootele HANSEN

Riigisekretär Ülo KAEVATS

 


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995. a.
määrusega nr. 42

Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekiri

Eesti ja Tapa põlevkivimaardla

Aseri, Maardu, Rakvere, Toolse ja Tsitre fosforiidimaardla

Aavere, Harku, Karinu, Kunda, Metsla, Ungru-Sepaküla, Vasalemma ja Võhmuta lubjakivimaardla

Anelema, Hellamaa, Kaarma, Koonga, Kurevere ja Orgita-Haimre dolomiidimaardla

Maardu graniidimaardla

Arumetsa, Aseri, Joosu, Kallavere, Kunda ja Küllatova savimaardla

Kaku, Pannjärve, Piusa ja Tallinna-Saku liivamaardla

Ellamaa, Endla, Epu-Kakerdi, Lavassaare, Puhatu ja Sangla turbamaardla

Varangu järvelubjamaardla

Mullutu-Suurlahe meremudamaardla

/otsingu_soovitused.json