Teksti suurus:

Eesti Maapanga ja Eesti Sotsiaalpanga moodustamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.1990
Avaldamismärge:

Eesti Maapanga ja Eesti Sotsiaalpanga moodustamise kohta

              Eesti NSV Valitsus
                m ä ä r u s
             5. märtsist 1990.a. nr. 50
               Tallinn, Toompea
 
          Eesti Maapanga ja Eesti Sotsiaalpanga
               moodustamise kohta
          -------------------------------------
 
 
      Vabariigi pangasüsteemi korraldamiseks Eesti NSV Valitsus 
    m ä ä r a b:
 
 
      1. Moodustada NSVL Agrotööstuspanga Eesti Vabariikliku 
Panga 
    ja kõigi tema allasutuste baasil Eesti Maapank ning NSVL 
Elamu-
    Sotsiaalpanga Eesti Vabariikliku Panga ja kõigi tema 
allasutuste 
    baasil Eesti Sotsiaalpank, kes tegutsevad vastavalt Eesti 
NSV 
    pangaseadusele.
 
 
      2. Anda üle Eesti Maapangale NSVL Agrotööstuspangalt ja 
Eesti 
    Sotsiaalpangale   NSVL  Elamu-Sotsiaalpangalt   
ülevõetavad     
    põhikirja-, reserv- ja teised fondid.
 
       
      3.  Moodustada  NSVL Agrotööstuspangalt ja NSVL  
Elamu-
    Sotsiaalpangalt  varade ja fondide  ülevõtmiseks  
komisjonid 
    vastavalt lisadele nr. 1 ja 2.
 
 
      4. Eesti Maapangal ja Eesti Sotsiaalpangal esitada 
hiljemalt 
    15.  aprilliks  1990.a.  põhikirja  projekt  Eesti  
Pangale 
    kinnitamiseks.
 
 
     Eesti NSV Valitsuse esimees           I. TOOME
 
 
     Eesti NSV riigiminister             T. JÄRVE
 
 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json