Teksti suurus:

Muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 33, 420

Muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses

(õ) 18.11.2008


EESTI VABARIIGI SEADUS

§ 1. Teha Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, nr. 21, art. 257; 1991, nr. 45, art. 565; 1992, nr. 19, art. 275) järgmised muudatused:

1. Muuta § 39 2., 3. ja 4. lõige ning sõnastada need järgmiselt:

«(2) Riigi omanduses oleva erastatava vara nimekirjad koostab Eesti Riigivaraamet koos Eesti ministeeriumide ning riiklike ametitega. Erastatava vara nimekirjad kinnitatakse (erastatavad objektid määratakse) Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

(3) Munitsipaalomanduses oleva erastatava vara nimekirjad koostab kohaliku omavalitsuse täitevorgan ja kinnitab (erastatavad objektid määrab) volikogu.

(4) Eesti Riigivaraamet kehtestab erastamisest huvitatud välismaalaste registreerimise korra, peab nende arvestust ning korraldab nendele vara erastamist käesoleva seaduse § 35 3. lõikes nimetatud tingimustel ja korras.»

2. Tunnistada kehtivuse kaotanuks § 39 5. ja 6. lõige.

§ 2. Käesolev seadus jõustub vastuvõtmise päevast.

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 12. augustil 1992.Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json