Teksti suurus:

Muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduses

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 36, 474

Muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduses

(õ) 24.11.2008


EESTI VABARIIGI SEADUS

§ 1. Teha Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduses (RT 1992, nr. 10, art. 143) järgmised muudatused:

1. Muuta § 18 1. lõige ja sõnastada see järgmiselt:

«(1) Eesti Vabariigi Ülemnõukogu määrab riiklikku tähtsust omavate põllumajanduslike õppe-, katse- ja teadusasutuste loetelu, nende põhieesmärgid ja põhitegevuseks vajaliku riigimaa suuruse, mida vastavalt Eesti Vabariigi maareformi seaduse §-le 31 ei tagastata ega erastata. Eesti Vabariigi Ülemnõukogule esitatavad materjalid peavad sisaldama esmatasandi kohaliku omavalitsuse ja maavalitsuse seisukohti maa riigile jätmise kohta, maa iseloomustust ja maal lasuvaid looduskaitselisi piiranguid»

2. Täiendada § 18 4. lõikega järgmises sõnastuses:

«(4) Riiklike põllumajanduslike õppe-, katse-, ja teadusasutuste maakasutuse piirid määratakse vastavalt valla maakorralduse kavale.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub vastuvõtmise päevast.

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 26. augustil 1992.Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json