Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Riikliku Politseiameti kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 19, 246

Eesti Vabariigi Riikliku Politseiameti kohta

Vastu võetud 14.05.1991 nr 93

Seoses Eesti Vabariigi 26. märtsi 1991. a. seadusega "Muudatuste tegemise kohta 1990. aasta 20. septembril vastu võetud Eesti Vabariigi politseiseaduses" Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Riikliku Politseiameti baasil Eesti Vabariigi Riiklik Politseiamet Eesti Vabariigi siseministri valitsemisalas.

2. Eesti Vabariigi Siseministeeriumil anda Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Valvekoondis üle Eesti Vabariigi Riiklikule Politseiametile.

3. Kinnitada Eesti Vabariigi Riikliku Politseiameti struktuur (juurde lisatud).

4. Täiendada Eesti NSV Valitsuse 16. jaanuari 1990. a. määruse nr. 10 "Eesti NSV riiklike ametite moodustamise kohta" (ENSV Teataja 1990, nr.5, art.89) punkti 1 pärast sõnu "Kohtueelse Uurimise Amet" sõnaga "Politseiamet".

5. Eesti Vabariigi Riiklikul Politseiametil esitada nelja kuu jooksul Eesti Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks Eesti Vabariigi Riikliku Politseiameti põhimääruse projekt.

6. Eesti Vabariigi Siseministeeriumil anda Eesti Vabariigi Riiklikule Politseiametile üle ameti ülalpidamiseks ettenähtud vahendid ning vara.

7. Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumil teha Eesti Vabariigi Siseministeeriumi ülalpidamiskuludes käesolevast määrusest tulenevad muudatused.

8. Tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi Valitsuse 20. novembri 1990. a. määrus nr. 236 "Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Riikliku Politseiameti moodustamise kohta" (RT 1990, nr.20, art.236) ja Eesti Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 1991. a. määrus nr. 24 "Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Riikliku Politseiameti struktuuri kinnitamise kohta" (RT 1991, nr.6, art.93) ning Eesti Vabariigi Valitsuse 1. märtsi 1991. a. määruse nr. 44 "Eesti Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 1991. a. määruste nr. 24 ja 25 osalise muutmise kohta" (RT 1991, nr.10, art.158) alapunkt 1.Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe ülesandeis J. LEIMANN
Eesti Vabariigi riigiminister R. VARE

Tallinn, Toompea, 14.mail 1991. a. nr. 93


Eesti Vabariigi Riikliku Politseiameti struktuur

Eesti Politseiameti aparaat
Politseiprefektuurid
Transpordipolitsei Prefektuur
Eesti Kaitsepolitsei
Vabariiklikud politseibürood:
- kriminaalpolitsei büroo
- kaitsepolitsei büroo
- liikluspolitsei büroo
- passibüroo
- teabe- ja analüüsibüroo
Politseireserv
Politseiakadeemia
Politseikool
Alaealiste Büroo
Eesti Aadressibüroo
Kriminalistikabüroo
Eriteenistus
Valvekoondis
Politseikoerte Kasvandus

/otsingu_soovitused.json