Teksti suurus:

Eluruumide erastamise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 71, 1002

Eluruumide erastamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.10.1993

(õ) 3.12.2008 15:30

 
Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. novembri 1993. a otsusega nr 206

Paragrahv 1. Eluruumide erastamise seaduses (RT I 1993, 23, 411) tehakse järgmised muudatused:

Paragrahvi 22 täiendatakse 3. ja 4.lõikega järgmises sõnastuses:

"(3) Kui põllumajandusreformi kohustatud subjektile kuuluva erastatava eluruumi ja selle juurde kuuluvate majapidamise abihoonete hind on kooskõlas Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seadusega (RT 1992, 10, 143; 36, 474) kindlaks määratud enne käesoleva seaduse jõustumist, siis müüakse erastatav eluruum ja majapidamise abihooned reformikomisjoni poolt kinnitatud hinnaga.

(4) Põllumajandusreformi kohustatud subjekti omandis oleva eluruumi erastamisel reformikava või reformikomisjoni otsuse alusel, mis on vastu võetud enne käesoleva seaduse jõustumist, kohaldatakse Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse paragrahv 24 2.lõikes sätestatud soodustust riigilõivust vabastamise kohta."

Paragrahv 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevast.

  Riigikogu esimees Ü. Nugis

Õiend
Akti metaandmetesse lisatud avaldamise andmed, parandatud vorming.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json