Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 15 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 8, 106

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 15 täiendamise seadus

Vastu võetud 12.01.1994

(õ) 9.04.2008 19:50

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. jaanuari 1994. a.
otsusega nr. 264

§ 1. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse (RT 1993, 30, 509) §-s 15 tehakse järgmine muudatus:

Paragrahvi praegune tekst loetakse paragrahvi 1.lõikeks ning paragrahvi täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

"(2) Omandireformi aluste seaduse § 12 3. lõike punktis 6 nimetatud vara eest määrab kompensatsiooni Petserimaa osas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Võru maakonnakomisjon ning Narva-taguse maa osas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Ida-Viru maakonnakomisjon."

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevast.

 

 

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json