Teksti suurus:

Palga alammäära kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 55, 917

Palga alammäära kehtestamine

Vastu võetud 15.07.1994 nr 260

(õ) 29.11.2008 17:35

Vastavalt palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154) paragrahvi 2 lõikele 7 ning arvestades Vabariigi Valitsuse, tööandjate ja töövõtjate vaheliste kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kehtestada 1. septembrist 1994. a. Eesti Vabariigis riiklikuks tunnipalga alammääraks 2 krooni ja 65 senti, mille puhul on normtööajaga tööl arvestuslik kuutöötasu alammäär 450 krooni.

2. Ministeeriumidel, riiklikel ametitel ja teistel keskasutustel, kelle haldusalas on eelarvelisi asutusi ja organisatsioone, esitada ühe kuu jooksul Rahandusministeeriumile taotlused täiendavate palgavahendite saamiseks, et maksta madalamate palgaastmete (1–3) töötajatele lisatasuna vaheraha, mis on vajalik töötasu suurendamiseks kuni 450 kroonini.

3. Eelarveliste asutuste ja organisatsioonide juhtidel analüüsida seoses palga alammäära suurendamisega senist tööaja kasutamist ning teha vajaduse korral muudatused töölepingutesse, arvestades tegelikku tööaega.

4. Rahandusministeeriumil kavandada riigi 1994. aasta teises lisaeelarves rahaline kate palga alammäära tõusu tagamiseks eelarvelistes asutustes ja organisatsioonides.

5. Sotsiaalministeeriumil valmistada 1995. aastaks ette eelarveliste asutuste töötajate palgaastmestiku muutmine uut palga alammäära arvestades.

6. Ministeeriumidel korraldada 15. augustiks 1994. a. nendes asutustes ja ettevõtetes, kus töötasustamine on sõltuvuses kuupalga alammäärast, töötajate palkade viimine kooskõlla vastavate õigusaktidega, muutmata praegust palgataset.

7. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 24. septembri 1992. a. määruse nr. 274 «Töötajate töötasustamise kohta» (RT 1992, 39, 525) punkt 1.

 

 

Peaminister Mart LAAR

Siseminister sotsiaalministri
ülesannetes Heiki ARIKE

Riigisekretär Ülo KAEVATS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json