Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1990. a. määruse nr. 244 osalise muutmise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 2, 13

Eesti Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1990. a. määruse nr. 244 osalise muutmise kohta

(õ) 13.10.2008


EESTI VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS

Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Likvideerida Kohtla-Järve Politseiprefektuur ja Sillamäe Politseiprefektuur ning moodustada Ida-Viru Politseiprefektuur.

2. Seoses käesoleva määruse punktiga 1 teha Eesti Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1990. a. määruse nr. 244 «Politseiprefektuuride kohta» (RT 1990, nr. 20, art. 243) lisas järgmised muudatused:

1) täiendada teksti pärast 2. lõiku uue lõiguga järgmises sõnastuses:

«Ida-Viru – asukohaga Jõhvi linnas, teenistuspiirkonnaks – Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve ja Sillamäe linn ning Narva-Jõesuu alev»;

2) jätta välja 5. ja 13. lõik;

3) asendada 8. lõigus sõnad «teenistuspiirkonnaks – Narva linn» sõnadega «teenistuspiirkonnaks – Narva linn, välja arvatud linna halduses olev Narva-Jõesuu alev».

  Eesti Vabariigi Valitsuse esimees E. SAVISAAR
  Eesti Vabariigi riigiminister R. VARE

Tallinn, Toompea, 17. detsembril 1991. Nr. 262.Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json