Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 12, 200

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.02.1994 otsus nr 271

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.02.1994

§ 1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 2.lõikes asendatakse sõnad «alg-, põhi-, kesk-, õhtu- ja huvikoolide, gümnaasiumide» sõnadega «põhikoolide, gümnaasiumide ja huvialakoolide»;

2) paragrahvi 22 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) valla või linna eelarvesse laekuvate kohalike maksude puhul soodustuste andmise korra kehtestamine;».

§ 2. Eesti Vabariigi haridusseaduses (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 40, 593; 63, 892) asendatakse sõnad «huviharidus», «huvikool», «huvikeskus» ja «huviring» sõnadega vastavalt «huvialaharidus», «huvialakool», «huvialakeskus» ja «huvialaring».

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json