Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 67 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 19, 340

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 67 muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.1994

(õ) 7.05.2008 21:15

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. märtsi 1994. a.
otsusega nr. 284

§ 1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; RT I 1994, 12, 200) §-s 67 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

"(2) Kui kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on jäänud mõnes omavalitsusüksuses toimumata või valimistulemused välja kuulutamata, valitakse käesoleva seaduse § 59 1.lõikes nimetatud maakonna omavalitsusüksuse esindaja maakogusse volikogu eelmise koosseisu poolt.";

2) paragrahvi senine tekst loetakse 1. lõikeks.

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json