Teksti suurus:

Värati sadama akvatooriumi määramine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2022
Avaldamismärge:RT III, 01.06.2022, 1

Värati sadama akvatooriumi määramine

Vastu võetud 30.05.2022 nr 141

Sadamaseaduse § 5 lõike 1 alusel ja kooskõlas sadama pidaja 14. veebruari 2022. a taotlusega kehtestan Värati sadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega WGS-84 süsteemis:

Nr

B

L

1.

58°18'33.138''N

23°59'17.889''E

2.

58°18'31.967''N

23°59'18.544''E

ning punktide 1–2 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitisega.

Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json