Teksti suurus:

Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 21.04.2015, 8

Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 03.12.2009 nr 519
RTL 2009, 93, 1357
jõustumine 03.12.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.05.2010RT III 2010, 24, 1931.05.2010
27.09.2012RT III, 02.10.2012, 327.09.2012
26.09.2013RT III, 01.10.2013, 126.09.2013
17.04.2015RT III, 21.04.2015, 517.04.2015

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel kinnitada meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» investeeringute kava (lisatud).

Lisa Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ investeeringute kava
[RT III, 21.04.2015, 5 - jõust. 17.04.2015]