Teksti suurus:

Vabatahtliku keskse hankija määramine avaliku sektori hankijate riigihangete korraldamiseks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 01.10.2022, 5

Vabatahtliku keskse hankija määramine avaliku sektori hankijate riigihangete korraldamiseks

Vastu võetud 29.09.2022 nr 267

Riigihangete seaduse § 42 lõike 2 alusel:

1. Nimetada Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) vabatahtlikuks keskseks hankijaks avaliku sektori hankijate (edaspidi hankija) riigihangetes.

2. RTK korraldab vabatahtliku keskse hankijana hankijate riigihankeid hankija ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppes sätestatud ulatuses ja tingimustel. Ministeerium võib sõlmida kokkuleppe oma valitsemisalas oleva asutuse nimel.

3. RTK ei korralda keskseid riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi kohustusliku keskse hankija.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. oktoobri 2017. a korraldus nr 282 „Vabatahtliku keskse hankija määramine valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste riigihangete korraldamiseks“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json