Teksti suurus:

Raamatupidamise Toimkonna liikmete nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 01.11.2016, 8

Raamatupidamise Toimkonna liikmete nimetamine

Vastu võetud 27.10.2016 nr 353

Raamatupidamise seaduse § 33 lõike 1 alusel:

1. Nimetada Raamatupidamise Toimkonna liikmeteks:

Toomas Haldma

– professor

Sander Kallasmaa   

– Audiitorkogu esindaja

Juta Maar

– arvestusala ekspert

Anne Nuut

– Eesti Raamatupidajate Kogu esindaja

Ene Rammo

– Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja

Helene Trušina

– Finantsinspektsiooni esindaja

Ago Vilu

– vandeaudiitor

2. Punktis 1 nimetatud Raamatupidamise Toimkonna liikmete volitused kehtivad kolm aastat.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär