Teksti suurus:

Soodustingimustel vanaduspensione ja väljateenitud aastate pensione käsitlevate õigusaktide osalise muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 51, 856

Soodustingimustel vanaduspensione ja väljateenitud aastate pensione käsitlevate õigusaktide osalise muutmise seadus

Vastu võetud 27.06.1994

(õ) 26.11.2008 22:25

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. juuli 1994. a.
otsusega nr. 376

§ 1. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398) § 3 1. ja 2. lõikes asendatakse sõnad "85 protsenti miinimumpalgast" ja "miinimumpalgast" sõnaga "rahvapension" vastavas käändes ja 2. lõikes arv "1,5" arvuga "1,8".

§ 2. Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 1. lõikes ja § 10 3. ja 4. lõikes asendatakse sõnad "85 protsenti miinimumpalgast", "miinimumpalgast" ja "miinimumpalga" sõnaga "rahvapension" vastavas käändes ja § 3 2. lõikes sõna "palgamiinimumist" sõnaga "rahvapensionist";

2) paragrahvi 11 täiendatakse pärast sõnu "riiklike elatusrahade seaduse §-des" arvuda "1,".

§ 3. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuse "Väljateenitud aastate pensionide seaduse rakendamise kohta" (RT 1992, 21, 295; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398) punkti 4 4. ja 5. lõikes asendatakse sõna "miinimumpalga" sõnaga "rahvapensioni".

§ 4. Käesolevas seaduses sätestatud muudatusi rakendatakse alates 1994. aasta 1. juulist.

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json