Teksti suurus:

Eluruumide erastamise seaduse § 8 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 51, 860

Eluruumide erastamise seaduse § 8 muutmise seadus

Vastu võetud 28.06.1994

(õ) 26.11.2008 22:50

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. juuli 1994. a.
otsusega nr. 380

§ 1. Eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411; 71, 1002; 1994, 25, 405) § 8 3. lõike esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Isik, kes kasutab eluruumi üürilepingu alusel, samuti käesoleva seaduse § 5 1. lõike punktis 3 nimetatud esimest eelistust omavad isikud võivad omandada eluruumi järelmaksuga."

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json