Teksti suurus:

Riigivara kasutada andmise nõusolekuid käsitlevate Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2021
Avaldamismärge:RT III, 02.02.2021, 2

Riigivara kasutada andmise nõusolekuid käsitlevate Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine

Vastu võetud 28.01.2021 nr 42

Riigivaraseaduse § 19 lõike 2 punkti 1 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 18 lõike 2 punktiga 4:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a korraldust nr 287 „Nõusoleku andmine riigivara kasutamiseks andmiseks“ punktiga 21 järgmises sõnastuses:
21. Lubada riigivara kasutamist punktis 2 nimetatud tähtajal Pärnu maakonna laevaliinil Kihnu saarega ühenduse pidamiseks ning Sõru−Triigi parvlaevaliinil Saaremaa ja Hiiumaa saarte omavahelise ühenduse pidamiseks, kui selline vajadus on tingitud ilmastikuoludest, veetasemest või laevaliinil peamiselt kasutatava riigivara tehnilisest rikkest või korralisest remondist.“.

2. Täiendada Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 2016. a korraldust nr 104 „Nõusolek riigivara kasutada andmiseks“ punktiga 21 järgmises sõnastuses:
21. Lubada riigivara kasutamist punktis 2 nimetatud tähtajal Lääne maakonna laevaliinil Vormsi saarega ühenduse pidamiseks ning Pärnu maakonna laevaliinil Kihnu saarega ühenduse pidamiseks, kui selline vajadus on tingitud ilmastikuoludest, veetasemest või laevaliinil peamiselt kasutatava riigivara tehnilisest rikkest või korralisest remondist.“.

3. Teha Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2020. a korralduses nr 300 „Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks“ järgmised muudatused:
1) asendada punkti 1 alapunktis 2 sõna „parvlaevaliinil“ sõnaga „laevaliinil“;
2) täiendada korraldust punktiga 21 järgmises sõnastuses:
21. Lubada riigivara kasutamist muul punktis 1 nimetatud laevaliinil, kui selline vajadus on tingitud ilmastikuoludest, veetasemest või laevaliinil peamiselt kasutatava riigivara tehnilisest rikkest või korralisest remondist.“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json