Teksti suurus:

Nõusoleku andmine riigivara kasutamiseks andmiseks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 02.02.2021, 5

Nõusoleku andmine riigivara kasutamiseks andmiseks

Vastu võetud 26.06.2014 nr 287
RT III, 27.06.2014, 2
jõustumine 26.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2015RT III, 24.04.2015, 123.04.2015
28.01.2021RT III, 02.02.2021, 228.01.2021

Riigivaraseaduse § 19 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 17 lõike 1 punktiga 3, § 18 lõike 2 punktiga 3 ja ühistranspordiseaduse § 10 lõikega 4:

1. Anda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile nõusolek Veeteede Ameti korraldatud riigihanke (viitenumber 136182, CPV kood 34512100-0) tulemusena 1. märtsil 2013. a sõlmitud hankelepingu alusel hangitava jääklassiga metallkorpusega reisiparvlaeva (laeva tehase kerenumber 90126; edaspidi riigivara) kasutamiseks andmiseks Vormsi saarega püsiühenduse pidamiseks.

2. Anda riigivara vedajale kasutamiseks kuni kuueks aastaks Lääne Maavalitsuse sõlmitava avaliku teenindamise lepingu alusel liiniveo teostamiseks maakonnasisesel laevaliinil.
[RT III, 24.04.2015, 1 - jõust. 23.04.2015]

21. Lubada riigivara kasutamist punktis 2 nimetatud tähtajal Pärnu maakonna laevaliinil Kihnu saarega ühenduse pidamiseks ning Sõru−Triigi parvlaevaliinil Saaremaa ja Hiiumaa saarte omavahelise ühenduse pidamiseks, kui selline vajadus on tingitud ilmastikuoludest, veetasemest või laevaliinil peamiselt kasutatava riigivara tehnilisest rikkest või korralisest remondist.
[RT III, 02.02.2021, 2 - jõust. 28.01.2021]

3. Riigivara kasutamiseks andmise lepingus kehtestada, et vedaja on kohustatud kogu lepingu kehtivusaja jooksul tagama riigivara majandusliku säilimise ja tasuma kõik kulud, mis tulenevad riigivara käitamisest, hooldamisest, korrashoiust, remondist, kindlustamisest ja muudest riigivara säilimiseks tehtavatest toimingutest.

4. Korraldus kehtib üksnes punktis 1 toodud hankelepingu kohase täitmise korral või kui sellest lepingust ei ole taganetud või kui lepingut ei ole poolte kokkuleppel lõpetatud.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json