Teksti suurus:

Lääne maavanema teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 02.04.2011, 3

Lääne maavanema teenistusest vabastamine

Vastu võetud 31.03.2011 nr 158

„Vabariigi Valitsuse seaduse” § 83 lõike 5 punkti 2 ja „Avaliku teenistuse seaduse” § 126 lõike 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse §-ga 65:

1. Vabastada Lääne maavanem Neeme Suur teenistusest alates 4. aprillist 2011. a „Avaliku teenistuse seaduse” § 126 lõike 1 alusel seoses asumisega Riigikogu liikmeks.

2. Neeme Suurel anda teenistuse tõttu temale usaldatud vara ja Lääne Maavalitsuse asjaajamine üle Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhatajale Merle Mäesalule.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json