Teksti suurus:

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 02.07.2022, 6

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Vastu võetud 12.02.2009 nr 52
RTL 2009, 18, 229
jõustumine 12.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.04.2013RT III, 16.04.2013, 611.04.2013
12.10.2017RT III, 14.10.2017, 912.10.2017
22.04.2021RT III, 27.04.2021, 122.04.2021
30.06.2022RT III, 02.07.2022, 430.06.2022

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks järgmiste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad:
   Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
   Eesti Keskkonnaühenduste Koda
   Eesti Linnade ja Valdade Liit
   Eesti Noorteühenduste Liit
   Eesti Pangaliit
   Eesti Puuetega Inimeste Koda
   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
   Haridus- ja Teadusministeerium
   Keskkonnaministeerium
   Kultuuriministeerium
   Maaeluministeerium
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
   Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum
   Mittetulundusühing Eesti Kultuuri Koda
   MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud
   Rahandusministeerium
   Rektorite Nõukogu
   Siseministeerium
   Sotsiaalministeerium
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

3. Komisjoni esimees on riigisekretär. Komisjoni organisatsioonide esindajad valivad enda hulgast komisjoni aseesimehe.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

4. Komisjoni ülesanded on:
  1) teha ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskavas säästva arengu eesmärkide saavutamiseks;
  2) kiita heaks Eesti säästva arengu indikaatorite nimekiri säästva arengu eesmärkide saavutamise seireks;
  3) koostada ja kiita heaks Eesti riigipõhine ülevaade ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimisest;
  4) viia ellu ülemaailmseid säästva arengu eesmärke ja anda teavet oma tegevuste kohta kestliku arengu platvormi.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

5. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

6. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

7. [Kehtetu - RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json