Teksti suurus:

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Väljaandja:Riigikogu Juhatus
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.07.2018
Avaldamismärge:RT III, 02.08.2018, 2

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Vastu võetud 31.07.2018 nr 152

Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse § 8 lõike 2 punktist 3, §-st 11, § 13 lõikest 1 ja § 32 lõikest 4 Riigikogu juhatus otsustab:

1. Seoses Riigikogu liikme Deniss Boroditši tagasiastumisega asub 2018. aasta 1. augustil Riigikogu liikmeks Aivar Surva.

2. Maksta Riigikogu liikmele Deniss Boroditšile Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist Riigikogu liikme kolme kuu ametipalga ulatuses.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees