Teksti suurus:

ASi Eesti Varude Keskus aktsiakapitali suurendamine ja Vabariigi Valitsuse 19. mai 2022. a korralduse nr 156 „Riigi tegevusvaru moodustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 02.08.2022, 2

ASi Eesti Varude Keskus aktsiakapitali suurendamine ja Vabariigi Valitsuse 19. mai 2022. a korralduse nr 156 „Riigi tegevusvaru moodustamine“ muutmine

Vastu võetud 01.08.2022 nr 201

Riigivaraseaduse § 5 lõike 1 ning § 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 ning hädaolukorra seaduse § 181 lõike 3 punkti 3 alusel:

1. Volitada majandus- ja taristuministrit osalust valitseva ministrina otsustama ASi Eesti Varude Keskus (registrikood 11124171) aktsiakapitali suurendamine 38 000 000 euro võrra 380 000 uue 100-eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel. Aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksega summas 38 000 000 eurot.

2. Kehtestada, et kõik uued aktsiad märgib ainuaktsionärina Eesti Vabariik.

3. Määrata aktsiate valitsejaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

4. Sõnastada Vabariigi Valitsuse 19. mai 2022. a korralduse nr 156 „Riigi tegevusvaru moodustamine“ punkti 1 alapunkt 1 järgmiselt:
„1) maagaasivaru koguses kuni 1 teravatt-tund 31. detsembriks 2022. a;“.

Urmas Reinsalu
Välisminister peaministri ülesannetes

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json