Teksti suurus:

Uuendatud „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“ kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.10.2016
Avaldamismärge:RT III, 02.12.2014, 10

Uuendatud „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“ kinnitamine

Vastu võetud 01.12.2014 nr 522

Teeseaduse § 15 lõike 4 alusel:

1. Kinnitada uuendatud „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“.

2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud kava ministeeriumi veebilehel.

Taavi Rõivas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json