Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti ümbernimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 79, 1336

Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti ümbernimetamine

Vastu võetud 03.11.1994 nr 409

(õ) 31.12.2008 13:30

1. Nimetada Eesti Vabariigi Riiklik Päästeamet ümber Riigi Päästeametiks.

2. Teha Vabariigi Valitsuse 10. septembri 1991. a. määruses nr. 175 "Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti moodustamise kohta" (RT 1991, 31, 386) järgmised muudatused:

1) muuta määruse pealkirja ja sõnastada see järgmiselt:

"Riigi Päästeameti moodustamine";

2) muuta punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

"1. Moodustada Riigi Päästeamet Siseministeeriumi valitsemisalas.";

3) tunnistada kehtetuks punktid 3 ja 4.

3. Tunnistada kehtetuks:

1) Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1991. a. määrus nr. 241 ""Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti põhimääruse" kinnitamise ning Eesti Vabariigi tsiviilkaitse süsteemi reorganiseerimise esmaste abinõude kohta" (RT 1991, 44, 540);

2) Vabariigi Valitsuse 25. mai 1992. a. määruse nr. 159 "Eesti Vabariigi Riikliku Tuletõrjeameti likvideerimise ja tema funktsioonide üleandmise kohta Eesti Vabariigi Riiklikule Päästeametile" punktid 2, 3, 5 ja 6.

4. Kehtestada käesolev määrus 1. novembrist 1994. a.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Heiki ARIKE

Riigisekretär Ülo KAEVATS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.