Teksti suurus:

„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ investeeringute kava kinnitamine aastateks 2012–2013

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.08.2012
Avaldamismärge:RT III, 03.01.2012, 1

„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ investeeringute kava kinnitamine aastateks 2012–2013

Vastu võetud 29.12.2011 nr 568

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 19 lõike 2 alusel kinnitada „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ investeeringute kava aastateks 2012–2013 (lisatud).

Mart Laar
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ investeeringute kava aastateks 2012–2013

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json