Teksti suurus:

Välisabi sildfinantseerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 03.01.2012, 4

Välisabi sildfinantseerimine

Vastu võetud 29.12.2011 nr 571

Vastavalt „Riigieelarve seaduse“ § 36¹ lõikele 1:

1. Lubada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil (edaspidi PRIA) kasutada „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse“ ja „Kalandusturu korraldamise seaduse“ alusel makstavate Euroopa Komisjoni finantseeritavate toetuste väljamaksmiseks riigieelarve vahendeid 70 219 650 euro ulatuses alljärgnevalt:
  1) Eesti maaelu arengukava 2007–2013 toetuste finantseerimiseks – 67 370 100 eurot;
  2) otsetoetuste finantseerimiseks – 162 000 eurot;
  3) koolipiima- ja koolipuuviljatoetuse finantseerimiseks – 230 100 eurot;
  4) turukorraldusmeetmete ja mesinduse finantseerimiseks – 1 148 850 eurot;
  5) Euroopa Kalandusfondi meetmete finantseerimiseks – 1 308 600 eurot.

2. Lubada PRIA-l kasutada „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse“ ja „Kalandusturu korraldamise seaduse“ alusel makstavate Euroopa Komisjoni finantseeritavate toetuste väljamaksmiseks riigieelarve vahendeid 28 675 550 euro ulatuses alljärgnevalt:
  1) Eesti maaelu arengukava 2007–2013 toetuste finantseerimiseks – 23 881 500 eurot;
  2) koolipiima- ja koolipuuviljatoetuse finantseerimiseks – 230  00 eurot;
  3) turukorraldusmeetmete ja mesinduse finantseerimiseks – 721 150 eurot;
  4) kalanduse turukorraldusmeetmete finantseerimiseks – 1 278 300 eurot;
  5) Euroopa Kalandusfondi meetmete finantseerimiseks – 2 564 500 eurot.

3. Rahandusministeeriumil teha PRIA e-riigikassa kontol vahendid kättesaadavaks punktis 1 nimetatud ulatuses 1. jaanuarist 2012. a ja punktis 2 nimetatud ulatuses 1. aprillist 2012. a. PRIA-l teha väljamakseid tegeliku vajaduse järgi punktis 1 nimetatud vahendite puhul 1. jaanuarist 2012. a kuni 31. märtsini 2012. a ja punktis 2 nimetatud vahendite puhul 1. aprillist 2012. a kuni 30. juunini 2012. a.

4. PRIA-l tagastada Rahandusministeeriumile punktides 1 ja 2 nimetatud vahendid kohe pärast Euroopa Komisjonilt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ja Euroopa Kalandusfondi rahastamiseks vajalike vahendite laekumist, kuid hiljemalt 31. detsembril 2012. a. Vahendite laekumisest teavitada Rahandusministeeriumi.

5. Kui Euroopa Komisjonilt ei laeku punktides 1 ja 2 nimetatud vahendid või need laekuvad osaliselt, tuleb PRIA-l kanda punktides 1 ja 2 nimetatud vahendite puudujääv osa punktis 3 nimetatud kontole punktis 4 määratud tähtpäevaks.

6. Punktis 4 määratud tähtpäevaks tagastamata vahendid peab Rahandusministeerium kinni PRIA-le riigieelarvega ette nähtud vahenditest. Kui PRIA-lt kinni peetud vahendid ei kata tagastamata vahendite summat, peab Rahandusministeerium puudujääva osa kinni Põllumajandusministeeriumile riigieelarvega ette nähtud vahenditest.

7. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Mart Laar
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json