Teksti suurus:

„Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020“ heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT III, 03.03.2015, 5

„Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020“ heakskiitmine

Vastu võetud 27.02.2015 nr 107

Vastavalt riigieelarve seaduse § 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks „Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020“.

2. Siseministeeriumil esitada kolme kuu jooksul arengukava rakendusplaan Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks.

3. Siseministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär