Teksti suurus:

„Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT III, 03.03.2015, 6

„Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 27.02.2015 nr 108

Vastavalt riigieelarve seaduse § 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks ettepanek koostada „Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030“ (edaspidi arengukava).

2. Määrata arengukava koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Keskkonnaministeerium ning arengukava väljatöötamises osalevateks ministeeriumideks Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikantselei.

3. Keskkonnaministeeriumil esitada arengukava koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 2016. aasta juunis.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json